• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
 • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

 • ข่าวประชา สัมพันธ์

 • ข่าวจาก สพฐ.

 • คำสั่ง สำนักงานเขตฯ

 • ประกาศสำนักงานเขตฯ

 • ดาวน์โหลด

[28/03/2560ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ระหว่างวันที่ 5 - 18 เมษายน 2560 

[27/03/2560ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560 

[24/03/2560ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560 

[21/03/2560ประกาศ (แก้ไขเพิ่มเติม)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560 

[20/03/2560ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560 

[22/03/2560ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 

[21/03/2560แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

[20/03/2560ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 

[07/03/2560ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2017 

[07/03/2560ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 9 - 16 มีนาคม 2560 

[07/03/2560แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 

อ่านทั้งหมด...

22 ม.ค. 58   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

15 ม.ค. 58   เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลดีเด่น ในงานวันครูครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

11 พ.ย. 57   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

3  พ.ย. 57    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

29 ต.ค. 57   เรื่อง ประกาศวันที่สอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียน

15 ต.ค. 57   เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

25 ต.ค. 57   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรม

left direction
right direction

สาส์นจากผู้บริหาร

.การศึกษา คือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญ
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม การบริหารจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ยึดหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ครองใจ คนสำราญงานสำเร็จ จึงจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

ติดต่อเราฯ

 • ที่อยู่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์:            
  หน้าห้องผอเขต 043-811211 ห้องรองฯ  043-813249
  อำนวยการ  043-812121 บุคคล  043-811282
  เอกชน 043-812834 ศึกษานิเทศก์ 043-811907
  นโยบายและแผน 043-813290  ส่งเสริมการศึกษา 043-812808
  การเงิน 043-812430 ตรวจสอบ 043-812430 
  ITEC 043-811281
  แฟกซ์ 043-812965
  อีเมล์  
หน้าปัจจุบัน: Home