• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
 • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

 • ข่าวประชา สัมพันธ์

 • ข่าวจาก สพฐ.

 • คำสั่ง สำนักงานเขตฯ

 • ประกาศสำนักงานเขตฯ

 • ดาวน์โหลด

[15/02/2560ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 

[31/01/2560ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 

[30/01/2560ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 

[27/01/2560แก้ไขประกาศ การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 

[18/01/2560ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[05/01/2560ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 วันที่ 16 มกราคม 2560 

อ่านทั้งหมด...

22 ม.ค. 58   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

15 ม.ค. 58   เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลดีเด่น ในงานวันครูครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

11 พ.ย. 57   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

3  พ.ย. 57    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

29 ต.ค. 57   เรื่อง ประกาศวันที่สอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียน

15 ต.ค. 57   เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

25 ต.ค. 57   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรม

left direction
right direction

สาส์นจากผู้บริหาร

.การศึกษา คือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญ
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม การบริหารจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ยึดหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ครองใจ คนสำราญงานสำเร็จ จึงจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

ติดต่อเราฯ

 • ที่อยู่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์:            
  หน้าห้องผอเขต 043-811211 ห้องรองฯ  043-813249
  อำนวยการ  043-812121 บุคคล  043-811282
  เอกชน 043-812834 ศึกษานิเทศก์ 043-811907
  นโยบายและแผน 043-813290  ส่งเสริมการศึกษา 043-812808
  การเงิน 043-812430 ตรวจสอบ 043-812430 
  ITEC 043-811281
  แฟกซ์ 043-812965
  อีเมล์  
หน้าปัจจุบัน: Home