• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
  • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

Best Practice

  • PDF

วินัยจากขยะ สู่จิตสาธารณะในชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความมีวินัยและการมีจิตสาธารณะ ลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัย เสริมประชาธิปไตย หัวใจสุจริต การทำไม้กวาดทางมะพร้าวโดยการสอนแบบสาธิตโดยวิทยากรชุมชน สภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยหัวใจสุจริต “โรงเรียนรักการอ่าน สานสู่ฝันอันยิ่งใหญ่” การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ เทคนิคการควบคุมตนเองของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีวินัย โรงเรียนหนองแคนวิทยา  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สายด่วนแจ้งข้อความที่ไม่เหมาะสม 084-4104160 AIS)


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

หน้าปัจจุบัน: ผลงานทางวิชาการ Best Practice