[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมายสืบสานศาสตร์พระราชา

วิทยุออนไลน์ สพป.กส.1
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กลุ่มบริหารการเงิน ฯ

 mail เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560
 mail เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
 mail เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560
 mail  เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มเครือข่ายในสังกัดแผนที่โรงเรียนในสังกัด

Social Media
  

ชื่อ : นายผจญ จันโทภาส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-586-90

ชื่อ : นายแก้ว ประหา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-380757

ชื่อ : นางสาวศันสนีย์ ภูบุญเต็ม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-571432

ชื่อ : นางพัชรา มังแดะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-746568

ชื่อ : นางสาวทองใบ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-867926

ชื่อ : นางศิริมา กวัติภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 096-775224

ชื่อ : นายอำพร พรพนม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-403929

ชื่อ : นายสุริยะ อาจอำนวย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 064-418400

ชื่อ : นายพิทยา ทิลารักษ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-286911

ชื่อ : นายกชกร มูลวิไล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-050598

ชื่อ : นางสาวพาฝัน ไชยแสง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทำความสะอาด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 092-731660

ชื่อ : นายอักษร ศีลแสน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-872948

ชื่อ : นายประเคน ศุภเมืองแสน
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-279584

ชื่อ : นายประสพ อรรถประจง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-231775

ชื่อ : นายอาคม ขุ่มด้วง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-751279

ชื่อ : นายฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-224338

ชื่อ : นางอรนุช ดอนเมือง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-942401

ชื่อ : นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์กัลยา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-195182

ชื่อ : นางสายฝน สกุลเดช
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการระดับ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-670694

ชื่อ : นางสาวลดารัตน์ อุดรศรี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-008835
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
8 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 : หน่วยตรวจสอบภายใน
18 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
19 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 : กลุ่มอำนวยการ
21 : ผู้บริหารการศึกษา