[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ admin   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียน
   
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โปงลาง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030064
บ้านคำเม็ก โปงลาง  
บ้านโคกกว้าง โปงลาง -
โคกล่ามวิทยา โปงลาง -
หนองโพนวิทยายน โปงลาง  
หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) โปงลาง  
หนองกุงวิทยาคม โปงลาง  
หนองบัวราษฎร์นิยม โปงลาง  
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โปงลาง  
หามแหโพนทองวิทยาคม โปงลาง  
บ้านหนาดสงเคราะห์ โปงลาง -
บ้านต้อนวิทยาคาร โปงลาง www.bantonwit.com
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โปงลาง