ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู […]

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

แนะนำการยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดย: Admin  วันจันทร์ ที่  30 ,มีนาคม  2564

มีคำตอบPnd. ถาม 10 เดือน ago • 
505 views1 answers0 votes
มีคำตอบSuchittra ถาม 9 เดือน ago
320 views2 answers0 votes
มีคำตอบจิราภรณ์ ภูสทด ถาม 9 เดือน ago • 
339 views2 answers0 votes
มีคำตอบadmin ถาม 1 ปี ago • 
344 views2 answers0 votes