ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป […]

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษา การเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

Loading...
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ประจำวันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จดหมายข่าว โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สพป กาฬสินธุ์ เขต 1 EP7

 ขั้นตอน​การ​บันทึก​ผลการเรียน​ด้วย​โปรแกรม​ School​ MIS
โดย: Admin  วันอังคาร ที่  24 มีนาคม 2562

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1