O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตรวจ เยี่ยมนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ NTของนักเรียน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Loading...

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยยาง ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยยาง ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนโคกล่ามวิทยา ฉบับที่ ๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียน สามชัยอุดมวิทย์

รายการทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 EP1/2563
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  16 มกราคม 2563