ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20

Loading...
Loading...

Loading...

งานมอบรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้” ปีที่ 2 ออนไลน์
โดย: Admin  วันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1