การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓” และ “พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่”

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

จดหมายข่าวโรงเรียน กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ประจำวันวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียน ถ้ำปลาวิทยายน ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ประจำวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จดหมายข่าวโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แนวปฏิบัติของกรรมการระดับสนามสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2552
โดย: Admin  วันพฤหัสบดี ที่  16 มกราคม 2563