ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยฝึกที่ 23

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กมลวรรณ ทิพยเนต […]

ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร

ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมวิพากษ์ให้ความช่วยเหลือและแนะนำการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ป้องการทุจริต (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

งานมอบรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้” ปีที่ 2 ออนไลน์
โดย: Admin  วันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

มีคำตอบPnd. ถาม 3 เดือน ago • 
66 views1 answers0 votes
มีคำตอบSuchittra ถาม 2 เดือน ago
16 views2 answers0 votes
มีคำตอบจิราภรณ์ ภูสทด ถาม 2 เดือน ago • 
21 views2 answers0 votes
มีคำตอบadmin ถาม 6 เดือน ago • 
60 views2 answers0 votes