ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกฯรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

รายงานค้นคว้าอิสระศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์

รายงานค้นคว้าอิสระ ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ ศูนย์ฝึกที่ 5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (แก้ไข) นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ