ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจ เยี่ยมนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ NTของนักเรียน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร บุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิท […]