ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานยกเสาเอกโครงการสร้างบ้านห่วงใยปันน้ำใจให้ลูก “สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์พร้อมมอบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการ “สร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1”

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กา […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมสรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายงยุทธ พรหมแก้ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการเขียนเค้าโครงร่างการวิจัยตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ก […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป