ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์และตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ ณ สำนักงาน สกสค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แจ้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมรายการ ทีวีออนไลน์ กาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 12/2562