ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)