ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกัน หรือยับยั้ง ภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในสถานศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสิ […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับการสร้างบ้าน ตามโครงการสร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจให้ลูก “สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑”

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริรัตน์ ช่วย […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบโต๊ะญี่ปุ่น โคมไฟ หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป. […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conference

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรองผู้อำนว […]

ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ว่ันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก […]