ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

งานมอบรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้” ปีที่ 2 ออนไลน์
โดย: Admin  วันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1