ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู […]

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังรายการรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

แนะนำการยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดย: Admin  วันจันทร์ ที่  30 ,มีนาคม  2564