ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การดำเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ นาสาทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.) เป็นประธานในการดำเนินการหาความสมัครใจให้ถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ซึ่งมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสงค์จะรับมอบถ่ายโอน โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการ และ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียง จำนวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 คน ผลการลงคะแนนเป็น เอกฉันท์ ทุกคนยินดีที่จะไปอยู่กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100% ครบทุกคนซึ่งทาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1จะได้รายงานตามขั้นตอนต่อไป