ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”