ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายผจญ จันโทภาส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การแนะนำและอธิบายกรอบและภาระงานกลุ่มอำนวยการซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยพัฒนาที่ ๕ รุ่นที่ ๑๘ ที่มาฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงานที่กลุ่มอำนวยการ