ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์และตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ ณ สำนักงาน สกสค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์และตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯ ณ สำนักงาน สกสค.