ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

25-26 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยศูนย์สุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 72 โรงเรียน 6 อำเภอ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 72 ราย