ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจ เยี่ยมนิเทศ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ NTของนักเรียน โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ออกตรวจ เยี่ยมนิเทศ  และติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ NTของนักเรียน
โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง O-NET จะมีการทดสอบในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ NT ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้