ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแพรวา