ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์)