ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑