ข่าวประชาสัมพันธ์

ตสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา