ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งความสำเร็จจะเกิดจากการกระทำ การกระทำเกิดจากความคิดโดยมุ่งมั่นบนพื้นฐานทำด้วยความศรัทธา
อาษาด้วยใจเพื่อความมุ่งมั่น ปี ๒๕๖๓ ก้าวสู่องค์กร ITA ระดับคุณภาพ AA

One Reply to “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

Comments are closed.