ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีมอบโต๊ะ และโคมไฟอ่านหนังสือตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเวลาที่ไร้ค่า เป็นเวลาที่อบอุ่น

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ประธานพิธีมอบโต๊ะ และโคมไฟอ่านหนังสือตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน เปลี่ยนเวลาที่ไร้ค่า เป็นเวลาที่อบอุ่น ณ โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา อำเภอเมือง