ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RTปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑