ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “กาฬสินธุ์ ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก” ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “กาฬสินธุ์ ทำงานต้องปลอดภัย ไร้แรงงานเด็ก” ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์