ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑