ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินครู

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายยงยุทธ
พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑