ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายยงยุทธพรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑