ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นจุดจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัย โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์