นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านท่างาม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 นายยงยุทธ พรมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินผู้อำนวยการรักษ์ พรชะตา ณ โรงเรียนบ้านท่างาม