ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้ พ.ศ.2563

ชมรมเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่อง และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เรื่อง เพื่อสร้างให้ครูมีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่ถูกต้องฯ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ หากสนใจสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง ตามเอกสารแนบ