ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์
ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์