ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP๒”

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP๒” ซึ่ง”ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” เป็นการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วย โดยขับเคลื่อนมาตรการ 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู โดยเฉพาะมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะในข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ ณ ห้องประชุม โปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑