ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑