ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับอการเรียนการสอนรูปแบบ IC2 Type1 และ IC2 Type2พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)