ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบโต๊ะญี่ปุ่น โคมไฟ หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบโต๊ะญี่ปุ่น โคมไฟ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆให้กับนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาวและโรงเรียนภูปอวิทยา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์