ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับการสร้างบ้าน ตามโครงการสร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจให้ลูก “สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑”

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับการสร้างบ้าน ตามโครงการสร้างบ้าน ห่วงใย ปันน้ำใจให้ลูก “สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑” ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑