ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1