ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.30-09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2563 ณ ห้องประชุม แพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยนายสุระศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ได้แจ้งข่าวสารการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)