ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์ ระดับอำเภอร่องคำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอร่องคำ

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์ ระดับอำเภอร่องคำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอร่องคำ