ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าอวยพรและขอพรจากท่านสนั่น พงษ์อักษรและท่านจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)