ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานและบรรยายพิเศษโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1