ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1