ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ www.ksn1.go.th ซึ่งผู้เข้าอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายศักรินทร์ ภูละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์และทีมงานเว็บมาสเตอร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นคณะวิทยากร ณ ห้องประชุมแพรวา