ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล(PRAEWA MODEL)

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1ประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล(PRAEWA MODEL) ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์