ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยใช้กระบวนการ PLC

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยใช้กระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด