ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางนฤภร ถิตย์รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางนฤภร ถิตย์รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา ณ โรงเรียนนาโกวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์