ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ