ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลา ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์